NEWS

UPCOMING SHOW

VALENTYN ODNOVIUN
ARCHITECTURE OF EVIDENCE
vernisáž / opening: 10. 9. 2019 v 19 h
+ Betlémská kulturní noc

1_Valentyn_Odnoviun_Galerie_Fotografic

Výzkumně-umělecké projekty Valentyna Odnoviuna se zabývají specifickým zkoumáním problematických momentů moderních dějin. Mladý umělec žijící v Litvě využívá abstraktně vyhlížejícího avšak na reálných artefaktech založeného obrazu, aby znovu otevřel zásadní témata spojená s druhou světovou válkou i poválečným vývojem v Evropě. www.odnoviun.com

Valentyn Odnoviun’s art projects focus on specific research into the problematic moments of modern history. A young artist living in Lithuania uses an abstract-looking but real artifact-based image to reopen the major themes associated with World War II and post-war developments in Europe. www.odnoviun.com