UPCOMING

HLEDÁNÍ VIVAN MAIER / FINDING VIVAN MAIER
USA, 2013, 83 min
čtvrtek 23. 11. od 19:00
vstupné: 50 Kč (možnost studentské slevy)

V rámci doprovodného programu k výstavě nalezených stereoskopických fotografií SEXY DÍVKA V LESE uvádíme projekci dokumentárního snímku Hledání Vivian Maier, který představuje jeden z nejzajímavějších fotografických objevů 20. století.

Vzrušující cesta za odhalením identity svérázné tajemné chůvy nás zavádí do ulic New Yorku a Chicaga, kde Vivian Maier od roku 1950 až do své smrti v roce 2009 nafotila více než 100 000 dechberoucích fotografií. Žádnou z nich ale nikdy nikomu neukázala. Po jejich nedávném objevení ve veřejné aukci způsobilo dílo ve světě fotografie doslova zemětřesení a Vivian Maier se posmrtně stala jednou z nejuznávanějších osobností fotografie 20. století. Její samotářský život ale zůstal obestřen tajemstvím. Kdo byla tato svérázná chůva? Proč před ostatními tajila svou největší vášeň? Mozaika jejího fascinujícího života se postupně skládá z dříve nepublikovaných fotografií, filmů a rozhovorů s desítkami lidí, kteří si mysleli, že ji dobře znali. (Aerofilms)
ČSFD – 76%
IMDB – 7,7

 

FINDING VIVAN MAIER
USA, 2013, 83 min
thursday 23. 11., 7 pm
entrance fee: 50 CZK (discounts for students)

As part of the accompanying program to the exhibition of a unique stereoscopic photographs from an unknown author called Sexy Girl in the Woods, we present the fascinating documentary film Finding Vivien Maier, which shows one of the most interesting photographic discoveries of the 20th century.

This intriguing documentary shuttles from New York to France to Chicago as it traces the life story of the late Vivian Maier, a career nanny whose previously unknown cache of 100,000 photographs has earned her a posthumous reputation as one of America’s most accomplished and insightful street photographers. But her lonely life remained mysterious. Who was this peerless nanny? Why did she conceal her greatest passion before others? The mosaic of her fascinating life consists of previously unpublished photos, films and interviews with dozens of people who thought they knew her well.
ČSFD – 76%
IMDB – 7,7

 

 

ZTRACENÁ DOVOLENÁ / LOST HOLIDAY
ČR, 2006, 85 min
čtvrtek 30. 11. od 19:00
vstupné doborovolné

Součástí doprovodného programu k výstavě nalezených stereoskopických fotografií SEXY DÍVKA V LESE uvedeme také dokumentární detektivku Ztracená dovolená! Snímek Lucie Králové je filmem o cestě, fotografii a identitě v dnešním propojeném světě, o paměti a významu uchovávání obrazů, Češích, Evropanech a Číňanech.

UPCOMING

 

V roce 2001 našel český cestovatel Láďa ve Švédsku kufr, v němž bylo pouze dvaadvacet pečlivě zabalených negativů. Když je v Praze vyvolal, zjistil, že obsahují 756 fotografií sedmi neznámých Asiatů z jejich cesty po Skandinávii. Dokumentaristka Lucie Králová se společně se svým týmem rozhodla zjistit, zda lze v dnešním propojeném světě někoho vypátrat jenom podle jeho ztracených fotografií. Po výstavě těchto snímků v pražské galerii Mánes následují návštěvy pražských Asiatů, sinologů, kriminalistů, kartářek, inzeráty v německém tisku a dlouhá cesta do míst, kde se neznámí Asiaté fotografovali. Výsledkem několikaměsíčního pátrání jejich „filmové detektivní jednotky“ je však pouze zjištění, že jde o skupinu Číňanů, nejspíše vládních úředníků. Poslední nadějí zůstává možnost, že jejich reportáž zveřejní Centrální čínská televize (CCTV). Napínavá dokumentární detektivka Lucie Králové nenabízí pouhý záznam dobrodružného pátrání, ale klade také otázky, jaká je výpovědní hodnota fotografie.

 

LOST HOLIDAY
CR, 2006, 85 min
Thursday 30.11. at 7pm
entrance voluntary

As part of the accompanying program for the exhibition of found stereoscopic photos Sexy girl in the woods, we will also introduce the documentary Lost Holiday!

In 2001 a Czech traveller called Láďa found a suitcase in Sweden only containing 22 carefully wrapped rolls of negative film. When he developed them back in Prague, he discovered they contained 756 photographs of seven unidentified Asians on a trip through Scandinavia. Documentary filmmaker Lucie Králová and her team decided to find out whether it was possible, in today’s interconnected world, to trace someone merely from his lost photographs. An exhibition of these photographs in Prague’s Mánes gallery was followed by visits to see Asians living in Prague, sinologists, crime experts, fortune-tellers, then by classified ads in the German press and long journeys to the places where these unidentified Asians took snaps of themselves. After a several-month-long search, however, the “film detective unit” could only discover that this was a group of Chinese people, probably government officials. Their last hope is the chance that their report will be shown on China’s central television channel, CCTV. Lucie Králová’s gripping documentary detective story is not merely a record of an adventurous mission, but it also asks questions about the testimonial power of photography.

 

Příští výstava -> 2018 – bude upřesněno
Next show -> 2018 – will be specified