UPCOMING


vh-pani-moto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARCHIV VILÉMA HECKELA

vernisáž / projekce: 15.11.2016 v 18.00
výstava: 16.11 – 20.11.2016

Nahlédnutí do archívu Viléma Heckela. Projekce jeho dosud neznámých fotografií s živým komentářem jeho dcery Heleny. Poetické, industriální i soukromé fotografie z období od konce války do 70. let. www.vilemheckel.cz

Sneak peek to the photographic archives of Vilem Heckel. Slide show of his previously unknown photographs with live commentary of his daughter Helena. Poetic, industrial and private photographs from the period between the war end and the 70s. www.vilemheckel.cz

 

 

 

 

torzo-1-mensi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Q. Maschinski

CLIMAX

vernisáž / opening: Tue 29.11.2016  19.00
výstava / exhibition: 29.11 – 31.12.2016

Snaha dostat tělo do jisté pózy je metaforou úsilí vynaloženého ke zvládnutí úkolů v reálném životě. Samotná póza je ale diskutabilní, neexistuje žádný jasný začátek a konec, a také žádná „správná nebo špatná” póza. Pět video smyček pečlivě zakomponovaných do prostoru galerie. Jan Q. Maschinski (* 1983 Dortmund, Německo) vystudoval umění a design na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Bielefeldu. www.janmaschinski.com

The effort it needs to fulfil the pose is a metaphor to the effort it takes to master the tasks in life. The accomplishment of the pose itself gets questionable, as there is no clear start or end, no ”right or wrong“ pose. Five video loops carefully situated into the gallery space. Jan Q. Maschinski (*1983, Dortmund, Germany) graduated in Art and Design from the University of Applied Science in Bielefeld. www.janmaschinski.com