UPCOMING

Patrik Mikloš

Inkarnace

vernisáž / opening: 10. 8. 2016
výstava / exhibition: 10. 8.- 18. 9. 2016

Patrik Mikloš (1979, Prešov), VŠVU Bratislava. “Inkarnace” jsou vlastně oslavou každodenního života (ne)obyčejných lidí a jejich výpovědí o sobě oslavou “božského” v nich, jsou sakralizací běžného, přirozeného a zároveň desakralizací nadpřirozeného. Vystaví soubor 10 stereoskopických digitálních koláží.

Patrik Miklos (1979, Presov) VŠVU Bratislava. „Incarnation“ is actually a celebration of everyday life of (not so) common people and their testimony by celebrating the „divine“ in them, by sacralization of the normal, natural and desacralization of the supernatural at the same time. Ten stereoscopic digital collages will be exhibited.