UPCOMING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor:  Julie Štybnarová
Výstava:  Čas paměti / Time of Memory
Vernisáž:  út 9. 5. 2017
Doba trvání:  9. 5. – 18. 6. 2017

Julie se rozhodla experimentovat se zneklidňujícím časem. Časosběrný dokument není žádná novinka. Ale tradiční formu lze uchopit znovu a vyslovit se v ní po svém. Průniky do malých motivů, účast na životě blízkých. Účast na pozadí samoty, která je podstatou jakéhokoli vztahu. Hledání vlastní tváře složené z variací podob jiných. Soukromý příběh času, prostoru a samoty – to je Juliin experiment.
Julie Štybnarová (1976) vystudovala ITF na  Slezské univerzitě v Opavě. Své fotografie představila na sólových i skupinových výstavách v Maďarsku, Polsku a v České republice.

Julie  has decided to experiment with disquieting time. A time lapse documentary is no novelty. But it is possible to grasp that traditional form and pronounce oneself in it in one’s own new way. Intersections with small themes, participation in lives of close ones. Participation in the background of solitude, which is the base for any relationship. Seeking of  one own face composed of variations of  others. Private stories of time, space and solitude – those are Julie’s experiments.
Julie Štybnarová (1976) has graduated from the Institute of Creative Photography at the Silesian University, Opava. Her photographs have been presented at individual and group shows in Hungary, Poland and Czech Republic.