UPCOMING

 335 (7)

 

Oto Skalický

Baníci

vernisáž / opening: 30. 6. 2016
výstava / exhibition: 30. 6.- 5. 8. 2016

Oto Skalický (*1988, Bratislava). Absolvent Vysoké školy výtvarných umení, Katedry Fotografie a nových médií, Bratislava, pod vedením Miro Švolíka. Tématem horníků se sa začal zabývat od roku 2013, kdy pracoval v Banské Štiavnici v hornickém archívu. Tam se take seznámil se stále ještě žijícími horníky. Rozhodl se pro svůj project použít neošetřené zkorodované železo, protože je to taktéž ruda, která se těží. Dílo je a bude kvůli jeho nestabilitě v neustálém procesu. Železo, jako samostatné medium, mu též dovolilo posunout fotografii za její hranice a potlačit figurální stránku a tak se divák mohl soustředit na význam díla nejen po formální ale i obsahové stránce.

V galerii Fotografic bude vystaveno několik portrétů současných horníků, vytvořených nanášením fotografické emulze na železo ve velikosti 240x120cm a 90x60cm.